NAPOJNICE: KADA I ZA KOGA SU NEOPOREZIVE?

Napojnice predstavljaju primitak po osnovi nagrade za dobro obavljenu uslugu primljene od strane trećih osoba i, iako ih se često povezuje s ugostiteljskom djelatnošću, porezni tretman napojnica je jednak bez obzira o kojoj se uslužnoj  djelatnosti radi.

Porezna reforma koja je stupila na snagu 01.01.2024. godine obuhvatila je i porezni tretman  napojnica koje postaju neoporezivi primitak do propisanog iznosa odnosno, mogu se neoporezivo isplatiti djelatniku do 3.360,00 € godišnje, bilo da su primljene u gotovini ili karticom.

Kako za djelatnika, tako i za poslodavca, ovo je dobra vijest, jer su se do sada napojnice smatrale dohotkom od nesamostalnog rada (plaćom). Porez na dohodak obračunat će se djelatniku samo u slučaju da se premaši neoporezivi iznos napojnice, i to kao konačan drugi dohodak, stopom od 20 %, bez obračuna doprinosa.

Također, napojnica kao nagrada za dobro obavljenu uslugu djelatniku ne podliježe oporezivanju PDV-om pod uvjetom da nije zahtijevana, odnosno navedena u cjeniku te ukoliko je poslodavac ne zadrži za sebe. U protivnom se smatra isporukom koja podliježe oporezivanju PDV-om, ali i primitkom odnosno prihodom poreznog obveznika.

Napojnica je nagrada primljena od strane trećih osoba pa se postavlja pitanje, ukoliko su te treće osobe poduzetnici, kako će oni taj izdatak odnosno rashod evidentirati u svojim poslovnim knjigama tj. na temelju koje dokumentacije evidentiraju isplaćenu napojnicu s obzirom da se ona ne prikazuje na računu za primljenu uslugu. Što se za „treće osobe“ smatra vjerodostojnom dokumentacijom, u računovodstvene i porezne  svrhe, ostaje pitanje za koje će i računovođe i poduzetnici trebati naći rješenje.