OBRAZAC INO-DOH

Ako ste hrvatski porezni rezident i ostvarujete inozemni dohodak, dužni ste ga prijaviti u zakonski propisanim rokovima i obrascima.

Prema načelu svjetskog dohotka, osoba podliježe oporezivanju određene države sa svojim cjelokupnim dohotkom. Nevezano gdje je trenutno vaše boravište ili prebivalište, ako ste prema poreznim propisima hrvatski porezni rezident, a ostvarujete dohodak iz inozemstva ili u inozemstvu,  morate svoj inozemni dohodak prijaviti, bez obzira na to bio on oporeziv ili neoporeziv u RH.

Ukoliko ste porezni obveznik  koji sam za sebe prijavljuje svoj inozemni dohodak, potrebno je znati što sve prethodi obrascu INO-DOH i u kojem slučaju se on ne podnosi.

Što je INO-IZJAVA?

INO-IZJAVA se podnosi se kada porezni obveznik počinje ostvarivati dohodak iz inozemstva ili u inozemstvu i to samo u slučaju da postoji obveza plaćanja predujma poreza na taj dohodak, odnosno konačnog poreza, u državi  izvora, u inozemstvu.

Na taj način, porezni obveznik izvještava Poreznu upravu o svom inozemnom primitku te izjavljuje da se predujmovi poreza, odnosno konačni porez, neće plaćati tijekom godine nego po podnošenju INO-DOH obrasca.

Obrazac INO-IZJAVA također služi za upis činjenice ostvarivanja dohotka iz ili u inozemstvu u registar poreznih obveznika, odnosno zamjenjuje Obrazac RPO.

INO IZJAVA se podnosi u  u roku od osam dana od dana ostvarenog prvog primitka u tekućoj godini.

INO-DOH obrazac

Porezni obveznik rezident koji ostvaruje dohodak iz inozemstva ili u inozemstvu, i koji je prethodno podnio INO-IZJAVU radi neplaćanja predujmova poreza na dohodak u RH, dužan je dostaviti Poreznoj upravi podatke o ostvarenom dohotku i plaćenom porezu u inozemstvu na INO-DOH obrascu do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Isto se primjenjuje i u slučaju kada RH, u skladu s međunarodnim ugovorom, izuzima taj dohodak od oporezivanja. Ako do navedenoga roka porezni obveznik ne posjeduje podatak o uplaćenom inozemnom porezu, a isti želi uračunati u tuzemnu poreznu obvezu, o tome je dužan izvijestiti Poreznu upravu i  dostaviti ga naknadno, najkasnije do 30. studenog tekuće godine za prethodnu godinu.

Tko ne podnosi obrazac INO-DOH?

Porezni obveznik koji je plaćao predujmove poreza na dohodak, odnosno konačni porez na dohodak i podnosio propisano izvješće (JOPPD obrazac) u tuzemstvu tijekom godine ne podnosi INO-DOH obrazac. Međutim, ukoliko želi uračunati porez plaćen u inozemstvu sukladno ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, porezni obveznik ga može podnijeti.