PO-SD OBRAZAC

Svi obrtnici, odnosno fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta prema posebnom propisu,  koji dohodak i porez utvrđuje u paušalnom iznosu dužni su, najkasnije do 15. siječnja 2024. godine, nadležnoj ispostavi Porezne uprave predati PO-SD obrazac u papirnatom obliku ili elektronski putem preko portala e-Porezna.

Unatoč roku za podnošenje koji je 15. siječnja, Pravilnik o izmjenama Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti stupio je na snagu tek 3. siječnja 2024.

U PO-SD obrascu, „paušalist“ iskazuje godišnje primitke i utvrđuje dohodak i porez. Primici koji se iskazuju u PO-SD obrascu za 2023. godinu, propisani su u čl. 31. Zakona te čl. 34. Pravilnika o porezu na dohodak. Ako prema dostavljenom Obrascu PO-SD postoji razlika za uplatu, istu je obvezan uplatiti s danom podnošenja izvješća. Za eventualno utvrđenu pretplatu, moguće je zatražiti povrat ili iskoristiti iznos kao akontaciju. Porezni obveznik je dužan dostaviti i Obračun članarine turističkoj zajednici (Obrazac TZ1).

Budući da paušalni obrtnici nisu obvezni voditi poslovne knjige, temelj za obračun PO-SD obrasca je knjiga prometa na obrascu KPR.

Posljednja izmjena Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak uskladila je prag za PDV i prag za „paušaliste“ na iznos od 40.000,00 € kao najviše svote ostvarenog godišnjeg primitka.

Prema tome, obveznici paušalnog oporezivanja koji u 2023. godini ostvare primitke do praga od  40.000,00 €, mogu i nadalje u 2024. godini biti „paušalisti“.

Utvrđeni godišnji paušalni porez na dohodak i prirez je konačan te porezni obveznik po toj osnovi ne može podnijeti godišnju poreznu prijavu.

U Pravilniku se, među ostalim, navodi da se mjesečni paušalni porez na dohodak za 2024. godinu utvrđuje tako da se godišnji paušalni porez na dohodak utvrđen primjenom stope od 12 % na godišnji paušalni dohodak podijeli na 12 mjeseci odnosno na razmjeran broj mjeseci poreznog razdoblja (kalendarske godine) u kojima porezni obveznik obavlja djelatnost.