Razlika između računovodstva i knjigovodstva

Pod knjigovodstvom se podrazumijeva evidentiranje poslovne dokumentacije te administrativni
poslovi koji idu uz to. Knjigovođa prikuplja ulazne račune, bankovne izvode, sve evidencije potrebne
za obračun plaće te ih knjiži u svom poslovnom software-u. Poduzetnik često vodi svoje evidencije
(otvorene stavke prihodi i troškovi) budući da iste ne dobiva ažurno od knjigovođe. Knjigovođa znaju
obavljati i dio administrativnog posla za poduzetnika koji obuhvaćaju tajničke ili pravne poslove
(izdavanje računa, plaćanje računa putem Internet bankarstva, ispunjavanje evidencija i ugovora). Ti
poslovi po svojoj definiciji ne spadaju ni u knjigovodstvo ni u računovodstvo te bi se kao takvi trebali
posebno iskazivati u obračunima.

Računovodstvo je širi pojam od knjigovodstva te je samim time knjigovodstvo dio računovodstvenih
usluga. Uz samo evidentiranje isprava i evidencija, računovodstveni posao je analiza, interpretacija i
prezentacija financijskih izvještaja vlasnicima i vanjskim institucijama. Računovođa ima spremne
financijske izvještaje u svakom trenutku, prezentira podatke iz izvještaja te pomaže poduzetniku u
donošenju poslovnih odluka, dodatnim evidencijama (profitnim ili troškovnim centrima) omogućuje
razdvajanje računovodstva jedne tvrtke na više poslovnih jedinca ili procesa kako bi se utvrdilo koji je
od tih dijelova poslovanja profitabilniji. Pomaže u izradi projekcija te daje savjete u vezi poreznih i
računovodstvenih posebnosti poslovanja. Omogućuje poduzetniku uvid u poslovanje kako bi se
izbjegle dvostruke evidencije.