PD obrazac za 2020. godinu: rok za predaju u posebnim okolnostima

Nastupom posebnih okolnosti uzrokovanih COVID-om 19, neograničenost poslovanja, kao jedno od načela financijskog izvještavanja, dovedeno je u pitanje za mnoge poduzetnike, a nove okolnosti odražavaju se i na sadržaj, rokove i obveze poreznih obveznika za javna davanja.  

Prijava poreza na dobit za 2020. godinu

U neizvjesnim okolnostima i nakon višemjesečnog iščekivanja odluke Ministarstva financija, 12.3.2021. godine objavljen je i rok za predaju poreznih prijava i izvještaja za 2020. godinu, iznimno od posebnog propisa za oporezivanje dobiti, 30. lipnja 2021. godine.

Produženi rok za predaju Godišnjih financijskih izvještaja za poduzetnike koji su obveznici ZOR-a, a kojima je poslovna godina izjednačena s kalendarskom, nije bio neizvjestan. Još u siječnju ove godine, Ministarstvo financija donijelo je obavijest da se izvještaji predaju u rokovima propisanim Pravilnikom o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (Narodne novine, broj 43/20).

Međutim, na odluku Ministarstva o rokovima predaje poreznih izvještaja čekalo se do zadnjeg trenutka. Na temelju članka 107. a stavka 8. Općeg poreznog zakona, donesen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi OPZ-a kojem se dodaje članak 71.saa „Rokovi za podnošenje poreznih prijava i izvješća za 2020. godinu“ objavljen u NN 26/2021, 12.03.2021. godine.

Odredba o roku za podnošenje PD obrasca odnosi se i na sve druge obrasce i izvješća koja se u skladu s posebnim propisima o oporezivanju dobiti i drugim posebnim propisima podnose uz PD. 

Predujmovi poreza na dobit u 2021. godini

Nakon što su poduzetnici upoznati s rokovima podnošenja poreznih i financijskih izvještaja, na njima ostaje odluka u kojem će trenutku, u okviru zakonski postavljenih rokova, prijaviti svoje porezne izvještaje i predati GFI za 2020. godinu.

Obveze svih javnih davanja kao i uplata/povrati koji se utvrđuju na temelju prijave PD obrasca, dospijevaju s krajnjim rokom propisanim za podnošenje obrasca, 30.06.2021. godine.

Međutim, posebnu pažnju treba obratiti na predujmove poreza na dobit. Prema Pravilniku, do isteka roka za predaju PD obrasca neće se mijenjati utvrđeni iznosi predujmova poreza na dobit, osim na zahtjev poreznog obveznika.

Iz navedenog se daje zaključiti da bi poduzetnicima, koji će po predaji PD obrasca za 2020. godinu imati smanjenje predujmova u narednom razdoblju, bilo u interesu što prije poslati Prijavu poreza na dobit zajedno sa Zahtjevom za smanjenje predujmova poreza na dobit, ako isto nisu napravili tokom 2020. godine.

Ako imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte.