Kako je oblak zamijenio papir – aplikacije za računovođe

Promjene i unapređenja koja su unijele web i mobilne aplikacije u svakodnevni život potakle su nas na razmišljanje o tome kako u svakodnevnom poslovanju izbjeći hrpe papira i registratora, excel tablica i post-it stickersa te unaprijediti komunikaciju i podjelu radnih zadataka unutar kancelarije.

Izazov je bio pronaći rješenja koja će povezati krute i zadane forme u računovodstvu s potrebom za fleksibilnijom komunikacijom kako s klijentima tako i između kolega.

Istraživanje raznih mogućnosti te prilagodba istih našim potrebama rezultirala je odabirom dviju Cloud aplikacija: Minimax i Asana.

MINIMAX – računovodstveni program u oblaku

Minimax omogućava povezivanje poduzetnika i računovođe te rad na istoj bazi podataka u svakom trenutku bez obzira gdje se nalazili.

Naši klijenti preko aplikacije u oblaku izdaju račune, izrađuju putne naloge te dostavljaju svu dokumentaciju. Istodobno, naš tim vrši obračune i knjiženja na istoj bazi podataka, omogućavajući klijentu uvid u financijske podatke u preglednoj formi. Minimax nam služi i kao pretinac za pohranu dokumentacije u oblaku budući da arhivira i omogućava pretragu dostavljenih i knjiženih dokumenata.

ASANA – online organizator

Asana olakšava komunikaciju na principu zadavanja zadataka između i unutar timova, slanja obavijesti ili podsjetnika na određene zadatke i procedure.

Nama u Kancelariji služi za kreiranje to-do lista, spremanje bitnih informacija i podsjetnika o poslovanju klijenata kao i za mjesečne ponavljajuće obavijesti o rokovima i zadacima.

U današnjoj potrebi za mobilnošću i dostupnošću, Minimax i Asana su nam pružili najbolje rješenje u vidu povezanosti s klijentom kao i s kolegama unutar naše radne organizacije.