Zašto odabrati outsourcing plaća?

Outsourcing je model koji je sve zastupljeniji u današnjoj poslovnoj praksi, a javlja se kao odgovor na pitanje kako s postojećim resursima tvrtke i uz najmanje troškove ostvariti maksimalan učinak.

Sve zastupljenije informacijsko-komunikacijske tehnologije omogućavaju brzu komunikaciju, razmjenu informacija i rad na istoj bazi podatka te više nije bitno obavlja li se usluga interno ili eksterno. Ono što je u konačnici bitno je da usluga ili proizvod budu po principu brže-bolje-jeftinije. 

Obračun plaće zahtijeva ljudske resurse, softverska rješenja i stručna znanja na području poreza i radnog prava zbog čega sve više tvrtki prepoznaje pogodnosti izdvajanja obračuna plaća iz svog redovnog poslovanja.

Ušteda troškova i administrativno rasterećenje

Obračun plaća je, bilo da se radi o obračunu za jednog ili više stotina zaposlenika, kompleksan i osjetljiv dio računovodstvenog posla unutar tvrtke koji zahtijeva specifična znanja i vještine, praćenje zakonskih promjena te ažuriranje softvera.

Tvrtkama je često jeftinije i pouzdanije angažirati vanjskog stručnjaka nego za to formirati interni tim. Suradnja s vanjskim stručnjacima omogućava tvrtkama rad na istoj bazi podataka, u oblaku ili na serveru, odnosno povezivanje informacija bez dodatnih troškova.

Dostupnost podataka i brzina izvještavanja 

Specifičnosti obračuna plaća, neoporezive isplate, bonusi, izaslanja radnika, plaća u naravi, samo su neki od zahtjeva koje treba uklopiti u zakonske okvire prilikom obračuna, a svaka isplata zahtijeva pravovremeno slanje propisanih obrazaca.  

Angažiranje stručnog tima koji koristi napredna softverska rješenja omogućava brz obračun plaća, a radom na istoj bazi podataka menadžment ima ažuran uvid u sve obrasce i izvještaje, kreirane prema internim potrebama. Mogućnost kreiranja različitih izvještaja prema potrebama manadžmenta uključuje i formiranje dodatnih analiza i obračuna, prikaza i tablica. 

Zaštita i tajnost podataka

Izdvajanjem obračuna plaća izdvajaju se i osiguravaju sve povjerljive informacije, a obveza čuvanja poslovne tajne i zaštite podataka prema GDPR-u prepuštaju se vanjskim stručnjacima. 

Pravo na razmjenu, pohranu i uvid u podatke o plaćama imaju isključivo osobe koje su za to ovlaštene, a osobni podaci o djelatnicima, elementi ugovora o radu kao i podatci obračuna plaća ostaju zaštićeni u skladu s važećim zakonima i propisima.

Pouzdanost obračuna i odabir stručnog tima

Outsourcing obračuna plaća omogućava izbor stručnjaka čime se smanjuje mogućnost pogrešaka u računovodstvenim i poreznim evidencijama. To je jedan od razloga što se sve više tvrtki odlučuje za izdvajanje plaća iz tvrtke ostvarujući dugoročnu suradnju s vanjskim partnerima koji su im dostupni za sva pitanja iz područja poreza i radnog prava. 

Poduzetnici često izdvajaju obračun plaće zajedno s outsourcingom cijelog računovodstva. Usto sve je češća poslovna praksa da tvrtke koje imaju interno organizirano računovodstvo prepuštaju obračun plaća vanjskim stručnjacima pronalazeći u outsourcingu plaća značajne benefite za svoje poslovanje.  

Za dodatne informacije o outsourcingu plaća pogledajte OVDJE, a ukoliko ako imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte.