RAČUNOVODSTVENE USLUGE

Računovodstvo nije samo zakonska obveza već izvor iznimno korisnih podataka. Zato je važno u poslovanju imati podršku profesionalnog računovodstva.

Usluge iz područja računovodstva i financija pružamo tvrtkama i obrtima iz različitog spektra djelatnosti.

Profesionalno računovodstvo

Oslonite se na naš stručni tim. Računovodstvene usluge pružamo bez obzira gdje se nalazite; daljinskom obradom  podataka u našem ili vašem sustavu, ovisno o dogovorenom obliku suradnje.

Više...

Na temelju zaprimljenih evidencija i knjigovodstvenih isprava, pružamo vam stručno i ažurno vođenje poslovnih knjiga, obračun plaća te izradu računovodstvenih i financijskih izvještaja.

Pružamo vam kompletan paket računovodstvenih usluga, pripremamo kontiranja i knjiženja u više dimenzija za definirane profitne, troškovne i investicijske centre.

Analiziramo postojeće računovodstvene evidencije na temelju kojih radimo prema potrebi ispravke, ažuriranja i ponovna knjiženja prethodnih obračunskih razdoblja.

Savjetovanje ukorak s poslovanjem

Pratimo vas i savjetujemo od samog osnivanja tvrtke kroz izbor modela poslovanja i oporezivanja te korištenja državnih potpora i poticaja.

Pratimo dinamiku vašeg poslovanja i zajedno pronalazimo  rješenja za daljnji rast i razvoj. 

Više...

Trajna edukacija u upravljanju tvrtkom preduvjet je njenog dugoročnog rasta i opstanka. Mi vam pomažemo da pritom imate pouzdane podatke te da ih znate tumačiti na ispravan način.

Osiguravamo cjelovitu analizu poslovanja i financijskog položaja, procjenjujemo vrijednost tvrtke, ispitujemo i istražujemo vođenje računovodstva i računovodstvenih evidencija s ciljem pronalaska prilika za unapređenje.

Izvještaji prema vašim potrebama

Kreirajte svoje poslovne planove te pratite i kontrolirajte njihovo izvršenje. Pružamo vam podršku i savjetodavne usluge iz područja financijskog planiranja, izvještavanja i analiza.

Više...

Na temelju knjigovodstvenih evidencija i dubinske analize vašeg poslovanja, organiziramo i izrađujemo periodične izvještaje za menadžment, posebno prilagođene vašim potrebama.

Kvalitetne i pravovremene informacije preduvjet su za objektivno sagledavanje financijskog položaja, donošenje ispravnih poslovnih odluke i fleksibilnost poslovanja.

Zainteresirani ste za suradnju?