Branimir Dević, Mold d.o.o. za usluge i proizvodnju