Virtualna kancelarija
Mikro i malim poduzetnicima je često potrebna administrativna podrška u svakodnevnom poslovanju zbog čega se javlja potreba za outsourcingom. Kako bi poduzetnik mogao organizirati poslovanje prema svojim potrebama i odlučiti koje usluge izdvojiti, mora znati razliku između administrativnih i računovodstvenih poslova. Zbog toga je bitno da poduzetnik definira sve usluge koje su mu potrebne te da mu računovodstvo ponudi najbolje rješenje.
Virtualna tajnica

Izdvajanje administracije za poduzetnika predstavlja smanjenje fiksnih troškova poslovanja, a usluga virtualne tajnice, u dogovorenom obimu i vremenu, iziskuje manje novca nego što bi to bilo zapošljavanje osobe unutar tvrtke i osiguravanja radnog prostora za tu osobu.

Poslovna komunikacija putem maila, priprema naloga za plaćanje računa, kontaktiranje partnera, izrada internih akata, ugovora i odluka, pripremanje obračuna i ponuda te izrada i slanje izlaznih računa samo su neke od usluga virtualne tajnice.

Odabirom paketa usluga, poduzetnik može znatno rasteretiti svoje poslovanje, a uz fleksibilnost, brže i efikasnije rješavanje svakodnevnih zadataka, optimizirati svoje troškove jer angažman virtualne tajnice prilagođava potrebama svog poslovanja.

Dokumentacija u oblaku

Pohrana, sortiranje, dostava kao i pretraga dokumentacije može biti puno jednostavnije od zatrpavanja ureda hrpom papirogije i registratora.

Sortiranje i čuvanje cijele poslovne dokumentacije u oblaku je jednostavno ali i dostupno 24/7.

Osim lakšeg protokola dokumentacije, lakšeg snalaženja u moru dokumenata, document management osigurava i pohranu svih poslovnih dokumenata na najsigurniji način.

Skeniranje, upravljanje i arhiviranje papirnih i elektroničkih dokumenata, uz asistenciju virtulne tajnice, ostaje zaprimljeno u oblaku. Originalne papirne dokumente svejedno treba čuvati, ali na taj način je osigurana pohrana dokumenata kao i lakši i brži pristup svim dokumentima u cloudu.

Dokumentacija u oblaku u omogućava bržu komunikaciju i između tvrtke i računovodstva, odnosno pravu informaciju u svakom trenutku.

Poslovna adresa
Mogućnost korištenja poslovne adrese uz usluge virtualne tajnice i usluge računovodstva , sve na jednom mjestu, predstavljaju paket usluga koje osiguravaju fleksibilnost poslovanja i brz protok dokumentacije i informacija unutar ali i van tvrtke.

Digitalizacija poslovanja omogućava i rad na daljinu, odnosno i to da više zaposlenici ali i uprava tvrtke nisu nužno vezani za adresu svog sjedišta. Poduzetnik koji nema registriran ured ili inozemna osoba koja planira registrirati djelatnost u Hrvatskoj, a nema potrebe za otvaranjem svog ureda na adresi sjedišta, može koristiti uslugu poslovne adrese. Registracija sjedišta na adresi Kancelarije, uz asistenciju virtualne omogućava brzu i učinkovitu razmjenu papirnate i elektroničke dokumentacije, zaprimanje pošte (preko poštanskog sandučića i e-maila) i prosljeđivanje skeniranih ili originalnih dokumenata preko clouda ali i na adresu uprave tvrtke.